Taze Hava Ünitesi

Sağlıklı ve konforlu İç ortama taze hava sağlanarak sağlıklı ve konforlu bir yaşam ortamı sunulur. Dört farklı hızda fan motoru seçeneği (125 ve 140 modelleri) vardır.

%100 Taze hava ünitesi
Hem taze hava filtrasyonu hem de ısıtma/soğutma işlemi tek bir sistemde elde edilebilir. İç mekan üniteleri ve taze hava işleme ünitesi aynı soğutma gazı sistemine bağlanabilir ve böylece tasarım esnekliği artırılarak toplam sistem maliyetleri büyük ölçüde düşürülebilir.

Yüksek harici statik basınç
Harici statik basınç, daha esnek kanal uygulamaları için 196 Pa (125 ile 140 modelleri) ve 280 Pa (200 ile 280 modelleri) değerlerine kadar çıkabilir. Hava beslemesinin maksimum mesafesi yaklaşık 14 m ve hava beslemesinin maksimum yüksekliği yaklaşık 6,5 m’dir. Mükemmel oda sıcaklığı kontrolü için yenilikçi hava besleme teknolojisi

Özellik Tablosu

Notlar:
1. Nominal soğutma kapasiteleri şu şartlara bağlıdır: dış ortam hava sıcaklığı: 33ºC KT, 24ºC YT, eş değer ref. boru tesisatı: 8 m (yatay)
2. Nominal ısıtma kapasiteleri şu şartlara bağlıdır: dış ortam hava sıcaklığı: 0°C KT, -1°C YT, eş değer ref. Boru tesisatı: 8 m (yatay)
3. Ses seviyesi, hava çıkışından 1,4 m ileride ölçülür.
*Harici statik basınç, yüksek hızdaki İç ortam hava akımına bağlıdır.
*Spesifikasyonlar, ürün gelişimi için önceden haber vermeden değiştirilebilir.

Bağlantı Koşulları:
İç ünitelerin aynı sisteme bağlantısını sürdürmek için aşağıdaki sınırlamalara uyulmalıdır:
*Dış ortam-hava işleme üniteleri bağlıyken, toplam bağlantı kapasitesi söz konusu dış ünitelerin %50 ile %100’ü dahilinde olmalıdır.
*Dış ortam-hava işleme üniteleri ve standart iç üniteleri bağlıyken, dış mekan-hava işleme ünitelerinin toplam bağlantı kapasitesi söz konusu dış
ünitelerin %30’unu aşmamalıdır.
*Dış ortam-hava işleme üniteleri, iç üniteleri olmadan kullanılabilir.
*Taze hava işleme ünitesi V4+R sistemi için mevcut değildir.